W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS - CoV -2, zgodnie z pismem Prokuratora Krajowego z dnia 10 marca 2020r, PK I PB 024.8.2020 informujemy, iż przyjmowanie osób zainteresowanych jest możliwe jedynie w sytuacji nie cierpiącej zwłoki, po uprzedniej konsultacji telefonicznej.
W obecnej sytuacji,  w związku z koniecznością ograniczenia kontaktów osobistych do niezbędnego minimum,  wszelkie wnioski i skargi oraz inną korespondencję , strony zainteresowane winny składać w formie pisemnej, pocztą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę e-PUAP Prokuratury Okręgowej i e-PUAP prokuratur rejonowych, kierując je do właściwych miejscowo i rzeczowo organów prokuratury, jak też w formie kontaktu telefonicznego.

 


 

Prokuratura Okręgowa
we Wrocławiu
50-950 Wrocław
ul.Podwale 30
 
tel.71 37 18 114-118
fax. 71 37 18 102
sekretariat@wroclaw.po.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - piątek : 730 - 1530

Przyjmowanie interesantów:

  • przez prokuratorów
      od poniedziałku do piątku od 900 do 1500
      oraz w każdy poniedziałek do godz. 1630 
  • przez pracowników sekretariatu
      od poniedziałku do piątku od 730 do 1530 
      oraz przez biuro podawcze w każdy poniedziałek do godz. 1630 

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Prokurator Okręgowy — Agnieszka Mulka
Zastępca Prokuratora Okręgowego — Justyna Pilarczyk
Zastępca Prokuratora Okręgowego — Violetta Kałużna

Jednostki podległe i zakres właściwości terytorialnej:

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu jest jednostką nadrzędną dla:

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Fabryczna

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki Wschód

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki Zachód

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Psie Pole

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Śródmieście

 

Prokuratury terenowe :

Prokuratura Rejonowa w Miliczu

Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy

Prokuratura Rejonowa w Oławie

Prokuratura Rejonowa w Strzelinie

Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej

Prokuratura Rejonowa w Trzebnicy

Prokuratura Rejonowa w Wołowie

Mapa prokuratur rejonowych

Prokuratura Rejonowa w WołowieProkuratura Rejonowa w TrzebnicyProkuratura Rejonowa w MiliczuProkuratura Rejonowa w OleśnicyProkuratura Rejonowa w OławieProkuratura Rejonowa w StrzelinieProkuratura Rejonowa w Środzie ŚląskiejProkuratura Okręgowa we Wrocławiu