Informacja dla interesantów Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Krzyki Zachód

Data modyfikacji: 30.03.2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2021 Prokuratora Rejonowego dla Wrocławia - Krzyki Zachód z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zasad wykonywania pracy w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia - Krzyki Zachód w związku z koniecznością ograniczenia ryzyka związanego z możliwością zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19 od dnia 29 marca 2021 roku do odwołania zawieszone zostaje przyjmowanie interesantów za wyjątkiem uzasadnionych przypadków takich jak złożenie pisma w Biurze Podawczym, odbiór zgody na pochówek lub wezwanie na przesłuchanie.

Osoby, które zamierzają zapoznawać się z aktami w celu złożenia zażalenia winny wnieść zażalenie, a w jego treści wskazać iż jego uzasadnienie zostanie złożone po zapoznaniu się z aktami.