Godziny urzędowania oraz przyjmowania interesantów

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Godziny przyjmowania interesantów

  • Interesanci w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu, w tym w sprawach skarg i wniosków, są przyjmowani przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu wykonujących czynności służbowe w Wydziale V Organizacyjnym oraz w Wydziale VI Sądowym oraz Naczelników tych Wydziałów, według kolejności zgłaszania się, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, a w każdy poniedziałek do godz. 16.30, zgodnie z grafikiem dyżurów.
  • Pracownicy sekretariatu Prokuratury Okręgowej przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, a wyznaczony pracownik biura podawczego Prokuratury Okręgowej w poniedziałki poza godzinami urzędowania od godz. 15.30 do godz. 16.30.