Rachunki bankowe

Konta dochodów Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Opłaty za kserokopie dokumentów oraz uwierzytelnienia odpisów z akt należy uiścić na:

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
NBP Oddz. Okr. Wrocław
nr konta: 52 1010 1674 0032 0322 3100 0000

Poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadium oraz kaucje na leży uiścić na:

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
NBP Oddz. Okr. Wrocław
nr konta: 41 1010 1674 0032 0313 9120 0000

 

Numery kont bankowych dla zabezpieczeń w walucie obcej:

  • 91 1010 1674 0032 0315 7197 8000 - zabezpieczenia wnoszone w euro
  • 86 1010 1674 0032 0315 7178 7000 - zabezpieczenia wnoszone w USD