Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto

ul. Sądowa 2
50-046 Wrocław
tel. (71) 371 81 32 - 39, 371 81 43 - 46
fax: (71) 371 81 51
e-mail: staremiasto@wroclaw.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy:  Małgorzata Kalecińska

Z-ca Prokuratora Rejonowego:  Małgorzata Abramczuk

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Katarzyna Błońska

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00,a w każdy poniedziałek do godziny 16:30.

Dodatkowo Prokurator Rejonowy i jego Zastępcy przyjmują interesantów codziennie w godzinach urzędowania.

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

 

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej Wrocław Stare Miasto:
część miasta Wrocław w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto.