Prokuratura Rejonowa w Miliczu

Prokuratura Rejonowa w Miliczu

ul. Grota Roweckiego 5
56-300 Milicz
Cenrala tel. 71 38 01  200
Sekretariat tel. 71 38 01 201
fax. 71 38 01 208
e-mail: biuro.podawcze.prmil@prokuratura.gov.pl

p.o. Prokuratora Rejonowego: p.f. Adrian Kogut

Z-ca Prokuratora Rejonowego:

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

 

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00,a w każdy poniedziałek do godziny 16:30.

Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez prokuratora dyżurującego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00, a w każdy poniedziałek do godziny 16:30.

Dodatkowo Prokurator Rejonowy i jego Zastępca przyjmują interesantów codziennie w godzinach urzędowania.

 

 

Obszar właściwości Prokuratury Rejonowej w Miliczu:
gminy Cieszków, Krośnice i Milicz.