Akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem papierosami bez urzędowych znaków akcyzy

Data modyfikacji: 09.12.2019

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 5 osobom oskarżonym m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw karnych skarbowych w postaci narażania na uszczuplenie należności Skarbu Państwa w podatku akcyzowym, w podatku od towarów i usług VAT poprzez nabywanie, przechowywanie, przewożenie i zbywanie odbiorcom detalicznym wyrobów akcyzowych w postaci papierosów bez urzędowych znaków akcyzy.

Podstawą do skierowania aktu oskarżenia w niniejszej sprawie były wyniki czynności operacyjnych jak i czynności dowodowych, które pozwoliły na ustalenie, iż grupa ta działała w okresie co najmniej od września 2017 roku do 29 października 2018 roku na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego, narażając na uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu nie zapłacenia podatku akcyzowego w kwocie łącznej nie mniejszej niż 145 011 zł oraz podatku od towaru i usług w kwocie łącznej nie mniejszej niż 40 218 zł.

Poczynione w toku śledztwa ustalenia wskazują jednoznacznie, że wszyscy oskarżeni działali z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez dystrybuowanie wyrobów papierosowych bez oznaczenia polskimi znakami skarbowymi akcyzy bez odprowadzania Skarbowi Państwa należności publicznoprawnych. Brak banderol na opakowaniach papierosów ewidentnie świadczy o świadomości oskarżonych co do wytworzenia ich w celach wprowadzenia do nielegalnego obrotu. 

Dwojgu oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast pozostałym trzem – do 5 lat pozbawienia wolności.

 

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Justyna Pilarczyk