Akt oskarżenia w sprawie rozpowszechniania środków odurzających na terenie jednostek penitencjarnych

Data modyfikacji: 09.09.2020

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Wydział I Śledczy, skierowała w dniu 26 czerwca 2020  r. do Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział III Karny akt oskarżenia przeciwko Jackowi B. oskarżonemu o czyny z art. 258§3 kk i inne oraz przeciwko Paulinie S., Filipowi K. i Maciejowi K. oskarżonym o czyny z art. 258§1 kk i inne.

Zorganizowana grupa przestępcza, którą kierował Jacek B., zajmowała się obrotem i udzielaniem środków odurzających w okresie od listopada 2017 r. do dnia 16 lipca 2019 r. 

w Szczecinku, Koszalinie, Czarnem i innych miejscowościach na terenie Polski. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wprowadzali do jednostek penitencjarnych, funkcjonujących na terenie Polski, środki psychoaktywne w postaci listów nasączonych środkiem odurzającym, które miały być przeznaczone dla osób skazanych przebywających

w Aresztach Śledczych oraz Zakładach Karnych.

W ramach ustalonego podziału ról w zorganizowanej grupie przestępczej Paulina S. m.in. trudniła się werbowaniem osób do przestępczej działalności, które wcześniej wyszukiwał Jacek B. Maciej K. wprowadzał do obrotu środki narkotyczne w różnych ilościach, natomiast Filip K. kontaktował się z osobami z aparatów samo-inkasujących umieszczonych w ośrodku penitencjarnym. Filip K. nabywał również narkotyki od Pauliny S.

Jacek B. i Maciej K. w toku prowadzonego postępowania przyznali się częściowo do zarzucanych im czynów, Paulina S. przyznała się do zarzucanych jej czynów i złożyła wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym, natomiast Filip K. nie przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Oskarżeni są osobami wielokrotnie karanymi sądownie.

 

 

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Justyna Pilarczyk