Informacja dla pokrzywdzonych do sprawy PO II Ds. 28.2019 (poprzednia sygn. VI Ds. 86/12)

W dniu 12 kwietnia 2021r., w ramach nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu postępowania przygotowawczego prowadzonego pod sygn. PO II Ds. 28.2019 (poprzednia sygn. VI Ds. 86/12), zostało wydane postanowienie o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania i ich przekazaniu zgodnie z właściwością miejscową oraz rzeczową.