Informacja dla pokrzywdzonych do sprawy PO II Ds. 45.2019

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu – Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej uprzejmie zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PO  II Ds. 45.2019 o umorzeniu postępowania w sprawie:

 współdziałania, w okresie od 12 marca 2010 roku do 2 stycznia 2013 roku we Wrocławiu i innych miejscowościach na terenie Polski, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, z Olegiem Giryovem w doprowadzeniu nie mniej niż 3338 osób ustalonych i nieustalonych co do tożsamości, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 3.025.499,00 złotych, poprzez organizację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Pożyczka Polska” z siedzibą we Wrocławiu, której prezes Oleg Giryov składając poprzez reklamy w mediach oraz poprzez kontakt telefoniczny i internetowy pracowników Spółki z potencjalnymi pożyczkobiorcami oferty udzielenia pożyczek gotówkowych przez wymienioną Spółkę, pobierał na rachunki bankowe Spółki od osób zainteresowanych pożyczką różne kwoty pieniężne tytułem opłat manipulacyjnych (przygotowawczych), wprowadzał ich w błąd co zamiaru udzielenia takich pożyczek, a z popełnienia przestępstwa uczyniono sobie stałe źródło dochodu,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

na podstawie art. 322 k.p.k. wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa.

Załączniki: