Informacja dla pokrzywdzonych do sprawy PO II Ds. 57.2016

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu – Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej uprzejmie zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PO  II Ds. 57.2016 o skierowaniu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział III Karny w dniu 31 grudnia 2019 r., aktu oskarżenia przeciwko :

Markowi Koszów, Marcinowi Janikowi, Mariuszowi Lewandowskiemu i Dariuszowi Zawadzie podejrzanym m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz doprowadzenie nie mniej niż 16.012 pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości nie mniejszej niż 20.883.391,63 złotych poprzez działanie w ramach spółek „Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Regionalnego” spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz „Unia Rozwoju i Wspierania Finansowego ” spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oferujących udzielanie pożyczek konsumentom i doprowadzanie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pożyczkobiorców – klientów obu spółek poprzez wprowadzanie ich w błąd  co do warunków zawieranych umów o udzielanie pożyczki, tj. o czyny z art.258 § 1 i 3 k.k. oraz z art.286 § 1 k.k. w zw. z art.294 § 1 k.k. i art.16 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i inne.