Informacja dla pokrzywdzonych do sprawy Prokuratury Rejonowej Wrocław Krzyki Wschód PR 1 Ds 130.2019

Sekretariat Prokuratury Rejonowej Wrocław Krzyki Wschód zawiadamia Państwa jako pokrzywdzonych, że w dniu 30.12.2019r. został przesłany do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków Wydział Karny .
-  akt oskarżenia 
przeciwko Maciejowi  Banaszakowi , oskarżonemu o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk.