Ostatni oskarżony z grupy "sycowsko-międzyborskiej" handlującej narkotykami osądzony

Data modyfikacji: 16.05.2022

W dniu 10 maja 2022 r Sąd Rejonowy w Oleśnicy w Wydziale II Karnym skazał Arkadiusza O. na karę łączną 6 lat pozbawienia wolności i przepadek równowartości korzyści majątkowej w kwocie ponad 800 000 zł.

Arkadiusz O. oskarżony został przez 1 Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu o to, że w okresie od 15 kwietnia 2012 r do co najmniej 8 czerwca 2016 r we Wrocławiu, Sycowie, Oleśnicy i innych miejscowościach na terenie Województwa Dolnośląskiego, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających w postaci marihuany i amfetaminy, w ten sposób, że nabył środki odurzające od nieustalonych dotychczas osób a następnie wprowadził je do obrotu osobiście albo przez szereg innych osób, celem dalszej dystrybucji tj. 56 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 65 §1 kk.  Ponadto Arkadiusza O. oskarżono także o wielokrotne, nieodpłatne udzielenie środka odurzającego w postaci marihuany innej osobie, tj. o czyn z art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o posiadanie marihuany w miejscu swojego zamieszkania, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  

Materiały dotyczące Arkadiusza O. wyłączone zostały z postępowania prowadzonego przeciwko Arturowi S. i innym. Łącznie w sprawie oskarżono 30 osób, z czego w chwili obecnej wobec 29 osób wydane wyroki już się uprawomocniły. Wyrok z dnia 10 maja 2022 r wydany przeciwko Arkadiuszowi O. jest ostatnim skazującym członka grupy tzw. „sycowsko-międzyborskiej”. 

Arkadiusz O. został skazany oprócz kary łącznej 6 lat pozbawienia wolności i przepadku równowartości korzyści majątkowej, na karę grzywny 300 stawek dziennych po 100 zł oraz nawiązkę na rzecz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar nawiązkę w kwocie 10 000 zł.

 

Małgorzata Dziewońska

rzecznik prasowy

PO we Wrocławiu