Śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Operze Wrocławskiej

Data modyfikacji: 02.01.2019

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Wydział I Śledczy prowadzi wszczęte postanowieniem z dnia 08 sierpnia 2018 roku śledztwo dotyczące wyrządzenia Operze Wrocławskiej w 2017 roku przez osoby zajmujące się sprawami majątkowymi i gospodarczymi, znacznej szkody majątkowej nie mniejszej niż 36.260,- złotych poprzez nadużycie uprawnień i niegospodarne wydatkowanie środków finansowych w postaci dotacji celowych i dotacji podmiotowych uzyskanych za pośrednictwem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku  z organizacją projektu finansowego „Rok Polski w Operze Wrocławskiej”, to jest czynu z art. 296 par 1 kk w związku z artykułem  12 kodeksu karnego.

Zawiadomienie o przestępstwie w tej sprawie złożone zostało  przez CBA Delegatura we Wrocławiu po przeprowadzeniu przez funkcjonariuszy NIK -Delegatura we Wrocławiu, kontroli w Operze Wrocławskiej. Podczas tej kontroli stwierdzono bowiem szereg nieprawidłowości, zarówno dotyczących zadysponowania środkami uzyskanymi z Ministerstwa jak i naruszenia kodeksu pracy, czy też naruszenia Ustawy o rachunkowości. Stwierdzono także  nieprawidłowości w zakresie dotyczącym umów autorskich o dzieło zawieranych przy udziale Dyrektora Opery.

W toku postępowania przyjęto zawiadomienie o przestępstwie, zebrano stosowną dokumentację, a obecnie trwają przesłuchania świadków.

Śledztwo jest obecnie w „sprawie” (nikomu nie przedstawiono zarzutów).

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej

Małgorzata Klaus