Sprawcy kradzieży z włamaniem do Szkoły przy ul. Ignuta ujęci !

Data modyfikacji: 03.01.2022

W dniu 31 grudnia 2021 r. na wniosek Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Fabryczna, Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Michała G. sprawcy kradzieży z włamaniem do budynku Zespołu Szkół nr 21 przy ul. Piotra Ignuta 28 we Wrocławiu.

Michał G. wspólnie i w porozumieniu z drugim sprawcą Damianem N. w okresie pomiędzy 17 a 19 grudnia 2021 r dostali się do wnętrza budynku szkoły po podważeniu ramy okna. Następnie poprzez wyłamywanie zamków drzwi wejściowych wchodzili do kolejnych sal lekcyjnych, skąd zabrali sprzęt do terapii Tomatisa, specjalistyczny system przeznaczony do diagnozy i terapii zaburzeń słuchu, sprzęt elektroniczny,  komputerowy a nawet klocki Lego o łącznej wartości 65.070,00 zł.

W toku wykonywanych czynności Michałowi G. zarzucono także, że jest sprawcą kradzieży z włamaniem do agencji pocztowej przy ul. Kozanowskiej we Wrocławiu do której doszło pomiędzy 10 a 12 grudnia 2021 r. Czynem swym spowodował straty w kwocie 3767,70 zł na szkodę osoby prywatnej a także w wysokości 1000 zł na szkodę Poczty Polskiej SA.

Ponadto w czasie czynności przeszukania ujawniono w miejscu zamieszkania Michała G. znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany oraz nabój, na posiadanie którego podejrzany nie posiadał zezwolenia. Podejrzanemu zarzucono także udzielanie substancji odurzającej w postaci marihuany drugiemu podejrzanemu Damianowi N. Przestępstw kwalifikowanych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Michał G. dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa.

Wobec Damiana N. drugiego z podejrzanych o kradzież z włamaniem do budynku Zespołu Szkół nr 21 przy ul. Piotra Ignuta 28 we Wrocławiu, z uwagi na jego postawę w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazie opuszczenia kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu i zakazem wydania takiego dokumentu, uznając, że środki te są wystarczające dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.

Ustalenie, zatrzymanie i zastosowanie środków zapobiegawczych wobec sprawców tego bulwersującego czynu popełnionego de facto na szkodę dzieci-uczniów Zespołu Szkół nr 21 jest efektem zaangażowania funkcjonariuszy KP Wrocław Fabryczna i ścisłej współpracy z Prokuraturą Rejonową dla Wrocławia Fabryczna.

 

 

Małgorzata Dziewońska 

rzecznik prasowy

Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu