Tymczasowy areszt wobec 36-latki podejrzanej o dzieciobójstwo

Data modyfikacji: 18.10.2019

 

Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko 36 – letniej Natalii B. podejrzanej o dzieciobójstwo, tj. o czyn z art. 149 kk oraz o znieważenie zwłok noworodka, tj. o czyn z art. 262§1 kk.

Fakt popełnienia przez podejrzaną zarzuconego jej przestępstwa został w wysokim stopniu uprawdopodobniony zebranym materiałem dowodowym w postaci zeznań świadków, protokołu oględzin miejsca znalezienia zwłok, protokołu przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, dokumentacji medycznej oraz protokołu sekcji zwłok.

W toku postępowania ustalono, że w dniu 8 października 2019r. do jednego z wrocławskich szpitali zgłosiła się Natalia B. z uwagi na silne krwawienie z narządów rozrodczych. Po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych stwierdzono, że kobieta przed krótkim czasem urodziła dziecko. Zapytana o wskazaną okoliczność Natalia B. przyznała, że urodziła dziecko, wskazując nazwę placówki, w której doszło do porodu. Po podjęciu próby weryfikacji okoliczności podanych przez pacjentkę ustalono, iż w miejscowości, którą podała Natalia B. nie znajduje się wyspecjalizowana w porodach placówka szpitalna. Wobec powyższego została powiadomiona o tym fakcie Policja.

W trakcie przeszukania garażu znajdującego się na terenie posesji w jednej z podwrocławskich miejscowości, funkcjonariusze ujawnili zwłoki dziecka umieszczone wewnątrz schowka znajdującego się pod siedzeniem skutera.

Decyzją prokuratora zwłoki dziecka zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu celem wykonania sądowo-lekarskiej sekcji zwłok. W tej chwili prokuratura oczekuje na uzyskanie ww. opinii w sprawie.

Natomiast Natalia B. została zatrzymana i doprowadzona do prokuratury gdzie usłyszała zarzut dzieciobójstwa oraz znieważenia zwłok noworodka. Natalia B. nie przyznała się do pierwszego z ogłoszonych jej zarzutów, natomiast przyznała się do drugiego z zarzuconych jej czynów. Podejrzana skorzystała z przysługującego jej prawa i odmówiła złożenia wyjaśnień w sprawie.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, w tym w szczególności biorąc pod uwagę obawę ucieczki lub ukrywania się podejrzanej, prokuratura wystąpiła do Sądu Rejonowego w Oleśnicy o zastosowanie wobec Natalii B. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Sąd podzielił argumenty prokuratury, a następnie zastosował wobec Natalii B. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

 

 

Rzecznik prasowy

Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Justyna Pilarczyk