Zatrzymania w postępowaniu przygotowawczym dotyczącym oszustw związanych ze świadczeniem usług reklamowych.

Data modyfikacji: 28.07.2020

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu w Wydziale I Śledczym nadzoruje postępowanie przygotowawcze dotyczące spółek, które w ramach prowadzonych działalności, oferowały sprzedaż reklam dla podmiotów gospodarczych. Spółki te, za pośrednictwem rozmów telefonicznych prowadzanych przez zatrudnionych handlowców, oferowały sprzedaż reklam na terenie całego kraju. Sprawcy wprowadzali w błąd liczne podmioty gospodarcze co do zakresu, czasu trwania oraz konsekwencji finansowych wynikających z zawieranych umów dotyczących publikacji reklam na łamach różnych gazet.

W oparciu o zgromadzony w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego materiał dowodowy, w dniu 21 lipca 2020 r. przedstawiono zarzuty dwóm osobom, które podejrzane są o doprowadzenie i usiłowanie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 413 podmiotów i osób fizycznych na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 milion złotych. 

Wobec zatrzymanych osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego.

Prowadzone  postępowanie przygotowawcze ma charakter rozwojowy.

Ze względu na dobro prowadzonego śledztwa, w chwili obecnej, nie można udzielić innych informacji.

 

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu (w zastępstwie)

Maciej Zagożdżon