Samodzielne stanowiska

W Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

  • Audytor Wewnętrzny do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnetrznego;
  • Starszy Inspektor do Spraw Obronnych do wykonywania zadań w zakresie obronności państwa;
  • Inspektor Ochrony Danych do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
  • Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami

Bezpośredni nadzór nad wymienionymi stanowiskami sprawuje Prokurator Okręgowy.