Samodzielne stanowiska

W Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

  • Audytor Wewnętrzny do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnetrznego;
  • Starszy Inspektor do Spraw Obronnych do wykonywania zadań w zakresie obronności państwa;
  • Administrator Bezpieczeństwa Informacji do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)
  • Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami

Bezpośredni nadzór nad wymienionymi stanowiskami sprawuje Prokurator Okręgowy.