Aktualne

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w budynkach Prokuratury Okręgowej i podległych jej Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, w budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina 2, w budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie przy ul. 1 Maja 41, w budynku Prokuratury Rejonowej w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 6 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej przy ul. Parkowej 2, z podziałem na 8 zadań.

1. ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowie i termomodernizacji budynku Prokuratury Rejonowej w Strzelinie, przy ul. Bolka I Świdnickiego.

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od 1.12.2021r. do 30.11.2023r. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej z wykorzystaniem stacjonarnych łączy POTS lub/i ISDN i istniejących instalacji telekomunikacyjnych na rzecz Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i podległych jej jednostek, we wszystkich obiektach  wyszczególnionych w Załączniku nr 5 (Wykaz zasobów telekomunikacyjnych). 

1. ogłoszenie o zamówieniu

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Podwale 30, 50-950 Wrocław, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania, polegającego na  modernizacji wewnętrznej centrali telefonicznej w budynku Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Podwale 30.

1. Zaproszenie do złożenia oferty

  • Plan postępowań o udzielenie zamówień_2018
  • Plan postepowań o udzielenie zamówień_2019
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień_2020
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień_2021
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień_2021_aktualizacja_01.06.2021
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień_2021_aktualizacja_12.07.2021
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień_2021_aktualizacja_11.10.2021