Aktualne

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kalkulatorów oraz nośników do przechowywania danych oraz środków do czyszczenia komputerów i monitorów, na potrzeby Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i podległych jej prokuratur rejonowych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach Prokuratury Okręgowej i podległych jej Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, w budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina 2,w budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie przy ul. 1 Maja 41, w budynku Prokuratury Rejonowej w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 6,

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przewozu zwłok i szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu (ZMS)
przy ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4 a w przypadku Zadania nr  4 do Powiatowego Zespołu Szpitali (PZS) w Oleśnicy, na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu