Realizacja zadania inwestycyjnego – roboty budowlane

Data modyfikacji: 18.07.2018

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu połączona z przebudową budynku przy ul. Podwale 28/ul. Sądowej 2 oraz budynku garaży wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej (w tym roboty budowlane objęte umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0187/16-00 z Aneksem nr POIS.01.03.01-00-0187/16-01 dotyczące obiektu przy ul. Podwale 27) ”

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (link is external)
  2. SIWZ (z Załącznikami 1-7)

  3. Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz dokumentacji projektowej

  4. Załącznik nr 19 do SIWZ
    (Pobierz cały załącznik w pliku .zip)

     19.  JEDZ w formacie xml

     20.  JEDZ w formacie doc

     21. Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ_11.04.2018

     22. Zmiana treści SIWZ_13.04.2018

    23. Załączniki nr 1, 2, 4, 5, 6 do SIWZ w wersji edytowalnej

    24. Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ_24.04.2018

    25. Zmiana treści SIWZ_24.04.2018

    26. Pozwolenie na wycięcie drzew i krzewów

    27. Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ_30.04.2018

    28. Informacja z otwarcia ofert_10.05.2018

    29. Załącznik nr 3 do SIWZ

    30. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty