Usługi ochrony - zamówienie na usługi społeczne

Data modyfikacji: 17.03.2021

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach Prokuratury Okręgowej i podległych jej Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, w budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina 2,w budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie przy ul. 1 Maja 41, w budynku Prokuratury Rejonowej w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 6,
w budynku Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej przy ul. Parkowej 1 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Wołowie

przy ul. Wojska Polskiego 2, z podziałem na 9 zadań
 
2. SIWZ