Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej

Data modyfikacji: 16.09.2020

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania termomodernizacyjnego, polegającego na wymianie stolarki okiennej oraz wzmocnieniu nadproży budynku prokuratury przy ul. Podwale 28/ Sądowa 2 we Wrocławiu oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń uzgodnień i decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji planowanego zadania remontowego i uzyskania zamierzonego efektu ekologicznego.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ (z Załącznikami 1-8)
  3. Załącznik nr 9 do SIWZ
  4. Załącznik nr 10 do SIWZ
  5. Załącznik nr 11 do SIWZ
  6. Załącznik nr 12 do SIWZ
  7. Zawiadomienie o terminie wizji lokalnej