Wykonywanie usług przewozu i przechowywania zwłok

Data modyfikacji: 21.07.2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przewozu zwłok i szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu (ZMS) przy ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4 na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i prokuratur rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, oraz na zlecenie prokuratur rejonowych w Miliczu, Oławie, Oleśnicy, Środzie Śląskiej, Strzelinie, Trzebnicy i Wołowie z podziałem na 8 zadań. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę przechowywania zwłok w chłodni w przypadkach, gdy nie jest możliwe niezwłoczne przyjęcie zwłok przez ZMS.

  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. modyfikacja SIWZ (3.04.2017)
  4. wniosek o udzielenie wyjaśnień
  5. Załącznik nr 1 po modyfikacji
  6. informacja z otwarcia ofert
  7. Załacznik nr 9 do SIWZ - informacja o grupie kapitałowej
  8. wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą
  9. oświadczenie Wykonawcy w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą
  10. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 7 i zadania nr 8 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3, zadania nr 4, zadania nr 5 i zadania nr 6