Wykonywanie usług przewozu i przechowywania zwłok

Data modyfikacji: 08.09.2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przewozu zwłok i szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu (ZMS) przy ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4 na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i prokuratur rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, oraz na zlecenie prokuratur rejonowych w Miliczu, Oławie, Oleśnicy, Środzie Śląskiej i Strzelinie z podziałem na 6 zadań. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę przechowywania zwłok w chłodni w przypadkach, gdy nie jest możliwe niezwłoczne przyjęcie zwłok przez ZMS.

  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Informacja z otwarcia ofert
  4. Załacznik nr 9 do SIWZ - Informacja o grupie kapitałowej
  5. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Zadania nr 1, Zadania nr 2, Zadania nr 3, Zadania nr 4 i Zadania nr 6
  6. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Zadania nr 5